Dierenwelzijn

 Dierenartsen

Dierlijke Bloedbank stelt hoge eisen aan de veiligheid van bloedproducten en het welzijn van donoren.

Het welzijn van donoren wordt op verschillende niveaus gegarandeerd: zorgvuldige selectie van potentiële donoren, goede donorgezondheid, grondige communicatie met eigenaren, gedetailleerde planning van alle donaties, hoge normen op het gebied van hygiëne en veiligheid, en een gespecialiseerd team met dierenartsen, verpleegkundigen en assistenten met specifieke donortraining.

Potentiële donoren worden geselecteerd vanwege hun kalme en vriendelijke karakter, dit maakt een gemakkelijke en veilige behandeling mogelijk, wat ongemak en angst bij het uitvoeren van de donatie minimaliseert.

De kattendonoren worden altijd in rustige omgevingen gehouden, exclusief voor katten, en begeleid door een team met Katvriendelijke training. Op deze manier kregen we een royale pool van donoren die lage doses sedatie of helemaal geen sedatie nodig hadden. Bovendien merken we vaak een voortdurende daling van de gebruikte sedatiedoses, wat wijst op een vertrouwdheid met de procedure, het BSA-team en de omgeving, wat suggereert dat de donor meer ontspannen en coöperatief wordt bij elke donatie. De gezondheid van de donor wordt verzekerd door een volledige anamnese, lichamelijk onderzoek, behandeling van parasieten, vaccinatie, screening op de aanwezigheid van infectieuze agentia, volledig bloedbeeld en jaarlijks biochemisch profiel. Eventuele klinische bevindingen en alle laboratoriumresultaten worden vastgelegd in het donordossier en gerapporteerd aan de eigenaar.

Om ervoor te zorgen dat elke donatie een soepele ervaring is voor de donor, krijgen eigenaren duidelijke informatie over de procedure en speciale zorg voor en na de donatie. De donatie wordt vooraf ingepland, zodat deze door een ervaren team op een rustige en geplande manier kan worden uitgevoerd.

Alle procedures zijn onlangs geverifieerd en bevestigd door een deskundig team van de International Society of Feline Medicine. Een Bronze Grade Cat Friendly Clinic-certificaat is voor de eerste keer toegekend aan een bloedbank en is een bron van trots.

Als u meer wilt weten over ons Cat Friendly-programma en de mogelijke nadelige effecten van donatie, raadpleeg dan het recente artikel dat is gepubliceerd in het Journal of Feline Medicine and Surgery “Feline bloeddonatie bijwerkingen: classificatie en beschrijving van acute en vertraagde reacties in een donorpopulatie.”

DOWNLOAD

Registratie

Registratie

 Donoren